با ادامه جستجوی کلئو اسمیت دختر WA ، مردم محلی تلاش خود را افزایش می دهند: “اگر او ربوده شود ، هنوز می تواند زنده باشد”

جستجوی پلیس برای گمشده استرالیای غربی دختر کلیو اسمیت توسط اعضای جامعه کارنارون تقویت می شود. Blowholes سرپرست Campground برت کیلگالون یکی از اولین افرادی…

ادامه مطلب