میانگین سپرده خانه استرالیایی به رکورد بالایی رسید زیرا خریداران خانه اول در بحبوحه بحران هزینه زندگی برای پس انداز تلاش می کنند.

اندازه متوسط ​​سپرده خانه استفاده شده برای خرید ملک در استرالیا به بالاترین حد خود رسیده است که بسیار بیشتر از میانگین دستمزد سالانه افراد…

ادامه مطلب