این لحظه ای است که آکاپولکو به دلیل “آب سیاه” خود در رسانه های اجتماعی موج می زند – شیوع فاضلاب که توچال مشهور ساحل مکزیک را به هم ریخته است.
بعد از یک قرنطینه سه ماهه کوراو ویروس که باعث بهبود کیفیت ساحل شده بود ، یک شخص بینایی زشت را از اتاق هتل ثبت کرد.
یک شاهد عینی که مایل به ناشناس ماندن است ، به رویترز گفت: “جریان مداوم آب سیاه تقریباً 25 دقیقه به طول انجامید که فشار زیادی وارد شد.”
“آنها آب های بسیار بویایی داشتند ، من را دچار حالت تهوع کردند.”
دولت ایالت Guerrero در فیس بوک انکار کرد که آب بخشی از سیستم زهکشی یا پارگی مخزن فاضلاب است.
به گزارش رویترز ، دبیرخانه محیط زیست و منابع طبیعی در حال بررسی این نشت است