مقامات گفتند كه چهار آتش سوزی مسكونی در آتش سوزی در حدود 400 هكتار ، چهارشنبه بخشی از Interstate 75 در جنوب غربی فلوریدا را تعطیل كرد.
به گفته سرویس جنگلداری فلوریدا ، یکی از آتش سوزی ها حدود 30 خانه را در منطقه Collier County واقع در گلدن گیت املاک تهدید کرد. بخش بزرگراه I-75 موسوم به Alligator Alley برای حدود 20 مایل خاموش شد ، گفت: گشت بزرگراه فلوریدا.
به گزارش ناپل دیلی نیوز ، دفتر کلانتر شهرستان کولی و کمیسیون حفاظت از ماهی و حیات وحش فلوریدا در حال هماهنگی تخلیه های داوطلبانه در مناطق نزدیک به آتش سوزی بودند.
به اشتراک بگذارید: Facebook > Twitter

صفحه تلنگر

WhatsApp Email کپی