مردی با یک بطری یک زن را بالای سر کتک زده است بعد از این که وی از وی خواست تا در یک صف سوپر مارکت جنوب غربی سیدنی فاصله اجتماعی داشته باشد. این زوج صبح جمعه در صف ایست و بررسی سوپر مارکت در میلر قرار گرفتند. زن 59 ساله می گوید این مرد از پشت سر او ایستاده است و باعث می شود وی خواستار عقب نشینی شود. او بعداً ادعا کرد که از پشت به او نزدیک شد و با یک بطری که شکسته نمی شود ، به بالای سر او اصابت کرد ، که شکسته نشد و از فروشگاه فرار کرد. این زن با پیراپزشک تحت معالجه قرار گرفت و به عنوان احتیاط به بیمارستان لیورپول منتقل شد. class = “block-content”> این مرد توسط پلیس واقع نشده بود و از نظر ظاهری هندی توصیف می شود ، سن 40 سالگی ، باریک و ورزشی است. ریش.