آمتراک بیش از 2000 کارگر را استخدام خواهد کرد در نتیجه کاهش شدید تقاضای سفر از بیماری همه گیر ویروس کرونا.
رئیس کمیته حمل و نقل خانگی پیتر دفازیو گفت این هفته به کارگران اعلام شد که کار خود را از دست خواهند داد. در ماه مه ، آمتراک گفت که به کمک مالی 1.5 میلیارد دلاری جدید احتیاج دارد و برنامه هایی را برای کاهش نیروی کار خود تا 20 درصد در سال بودجه آینده اعلام کرد.
از زمان آغاز شیوع بیماری ، سواری و سطح درآمد 95 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. آمتراک روز چهارشنبه بلافاصله توضیحی نداد.