سناتور ماساچوست ، الیزابت وارن ، فریاد لطیفی را ارسال کرد – به Black Lives Matter – در طول سخنرانی خود در کنوانسیون ملی دموکراتیک چهارشنبه شب.
دموکرات مترقی اظهارات خود را از مرکز آموزش خردسالی در اسپرینگفیلد ، ماساچوست با حروف “BLM” که در پس زمینه کتاب قرار داشت ، بیان کرد.
Twittersphere توجه کرد.
“خوب” BLM را لمس کنید در نامه های بچگانه بچه ها قبل از ضمانت الیزابت ما شما را می بینیم ، ” آنا برتون را توییت کرد.
سایر افراد نزدیک نامه ها را توییت کردند.
وارن ، که در ماه مارس از انتخابات ریاست جمهوری کنار رفت ، از مردم خواست که در حالی که به رئیس جمهور ترامپ ضربه می زنند به رای رای دادن به بایددن و کامالا هریس رای دهند.
او در اظهارات از پیش ضبط شده گفت: “COVID-19 بزرگترین آزمایش ترامپ بود.” “او بدبختانه شکست خورد.”