اندونزی 467 عفونت کروناویروس جدید گزارش کرده است و تعداد کل آقاد یوریانتو ، یک مقام وزارت بهداشت ، گفت که این موارد به 26.940 مورد می رسد. کشور جنوب شرقی آسیا همچنین 28 مرگ و میر جدید را از COVID-19 گزارش داد که تعداد آنها به 1641 رسید. در همین حال ، از دوشنبه 7637 نفر بهبود یافته اند. © AAP 2020