سفر بعد از همه گیر در اروپا در حال شکل گیری است که نبرد قرنطینه ها با فرانسه با تحمیل دو هفته هنگام مسافرت از سرگیری ماه آینده سفر به همسایگان خود
دولت فرانسه هفته گذشته گفت كه مسافران از انگلیس به فرانسه از انگلیس باید 14 روز از 14 ژوئن به مدت 14 روز عایق بندی كنند. این اطلاعیه روی پاشنه یک برنامه قرنطینه مشابه اعلام شده توسط دولت انگلیس از همان تاریخ برای مسافران از فرانسه ، بی بی سی گزارش داد .
به محض ورود به انگلیس ، مسافران موظف خواهند شد كه مقامات دولتی را در كجا قرنطینه كنند و از طریق بررسی های تصادفی و جریمه بیش از 1200 دلار ، با مقامات دولتی روبرو شوند. p>
وی گفت: رانندگان کامیون ، کارمندان بهداشت ، کارگران مزرعه فصلی و مسافران ایرلند از اقدامات قرنطینه انگلستان معاف خواهند شد.
به اشتراک بگذارید: Facebook توییتر

صفحه تلنگر

WhatsApp Email کپی