ایالات متحده روز چهارشنبه بیش از 100000 مورد ویروس کرونا را ثبت کرده است – بر اساس یک گزارش ، بیشترین تعداد در یک روز از ابتدای شیوع بیماری همه گیر است.
داده ها ردیابی شدند توسط واشنگتن پست نشان می دهد که حداقل 104004 عفونت جدید در روز چهارشنبه گزارش شده است.
این پس از شناسایی 88،902 مورد جدید در روز سه شنبه و 85،371 مورد جدید در روز دوشنبه است.
حداقل گزارش گفته شده .
داده ها نشان می دهد در سراسر کشور ، بستری شدن در بیمارستان COVID-19 طی هفته گذشته 13.4 درصد افزایش یافته است.
از زمان ابتلا به بیماری همه گیر حداقل 233،535 آمریکایی بر اثر ویروس جان خود را از دست داده اند.