ريكاردو باربارو فراري سابق متهم به قتل درگذشت یک مادر ملبورن. 33 ساله به علت الی پرایس که در تاریخ 4 ماه مه در خانه اش در ملبورن جنوبی پیدا شد متهم شد. بعد از یک مانیتور یک هفته ای می آید که باربارو را پس از استراحت در سیدنی به پایان رساند. بدن زن 26 ساله روزها قبل از کشف در آپارتمانش بود. Pol یخ بر این باور است که باربارو با مادر جوان رابطه ای دوباره و دوباره برقرار کرده است. وی قرار است روز شنبه به دادگاه دادرس ملبورن روبرو شود. © AAP 2020