بزرگنمایی ارتباطات ویدیویی قصد دارد تمام رمزگذاری های انتهایی را برای تماس های ویدیویی به همه کاربران رایگان و پرداخت کننده خود ارائه دهد و یک نسخه آزمایشی را در ماه ژوئیه راه اندازی می کند.
شرکتی که مشاغل آن دارای با قفل شدن coronavirus رونق یافته است وادار کردن افراد بیشتری به کار از خانه ، به یک Hangout ویدیوی جهانی از یک ابزار ارتباط تلفنی کسب و کار گرا تبدیل شده است.
اما آن را نیز بر سر مسائل مربوط به حریم خصوصی و امنیتی ، و با انتقاد به دلیل عدم فاش شدن سرویس آن به طور کامل رمزگذاری نشده برای پایان روبرو شده است.
پس از یک سری از خرابی های امنیتی منجر به ممنوعیت استفاده از زوم ، شرکت مستقر در کالیفرنیا ، رئیس امنیت سابق فیس بوک را در ماه آوریل الکس استاموس استخدام کرد و به روز رسانی های مهم را انجام داد.