براساس گزارش ها ، مقامات پس از ناپدید شدن وی هنگام بازدید از ویرجینیا غربی ، بقایای انسان کشف کردند که پسری 14 ساله مفقود شده از کانکتیکات است.
جاناتان آدامز ، دانش آموز دبیرستانی وست هارتفورد ، روز یکشنبه گذشته در ناحیه همپشایر ، دبلیو دبلیو ایالت ، گم شد ، جایی که وی از ماه مارس با اقوام اقامت داشت ، Courant Hartford گزارش داد .
مقامات گفتند که بقایای این حیوانات در گورهای کم عمق صبح روز شنبه “در یک منطقه به شدت جنگل” کشف شده اند. و مقامات گفتند که جایی که نوجوان مفقود شده گزارش نشده است.
یک مظنون در مرگ مشخص شده است ، اما پرونده در دست بررسی است ، ایستگاه خبری WCHS گزارش داد .
مقامات گفتند كه يك بستگان 16 ساله آدامز دستگير و متهم به سرقت شد – اما معلوم نيست كه آيا اين پرونده ارتباطي با ناپديد شدن پسر دارد يا خير.