رئیس جمهور ترامپ مجبور شد خود را از ارتکاب بدترین گناهان اخلاقی coronavirus سن متوقف کند: برای دستیابی به لرزش. >
رئیس جمهور وقتی که سخنگوی رسمی نظامی وی با شنیدن کف دستش به روز شنبه در حالی که ترامپ از دریایی یک به سمت مأموریت پایگاه هوایی اندروز حرکت کرد ، به طور تئاتر حرکت کرد.
به نظر می رسد “نه” ، پس از آن سرهنگ دونالد اشمیت یكی از نیروهای هوایی آمریكا را به پشت كشید.
این دو وقتی که در کنار هم قدم می زدند – و نه کاملاً 6 فوت از هم – به یک نیروی هوایی منتظر یک نفر خندیدند و گپ زدند.
ترامپ برای که فضانوردان آمریکایی را برای اولین بار طی یک دهه به فضا از خاک ایالات متحده فرستاد.
به اشتراک بگذارید: Facebook توییتر

صفحه تلنگر

WhatsApp Email کپی