ترامپ در کنار سه نفره MVP برنده سه نفری پوزخند زد زیرا آنها برای عکس با رنگ سبز در کلوپ نیوجرسی قرار داد.
با گرم شدن هوا ، ترامپ به این پیوندها ضربه زده است. به گزارش Trumpgolfcount.com ، شنبه روز 10 روز گلف را در روز گذشته ترامپ در ماه گذشته مشخص کرد. براساس گزارش استخر مطبوعات کاخ سفید
رئیس جمهور در گذشته با دیگر ستاره های ورزشی کنار هم رفته است.
در ماه مارس ، ترامپ مطابق با عکس های Corbin در اینستاگرام خود به اشتراک گذاشت در این زمان.
این سفر در فلوریدا فقط چند روز قبل از آنکه MLB آموزش بهار را به دلیل بیماری همه گیر کروناویروس لغو کرد ، انجام شد.