رئیس جمهور ترامپ پیش بینی کرد كه نماینده الكساندرا اوكاسیو كورتز در انتخابات اولیه در برابر چاك شومر به خاطر كرسی دیرینه خود در سنای نیویورك پیروز شود.
رئیس جمهور نظرات در توییتر در پاسخ به یک داستان اخیر منتشر شده توسط واشنگتن تایمز در مورد لیبرال ها در مورد چشم انداز احتمال حضور اوكاسیو كورتز – شومر در سال 2022.
“در واقع ، این یک پیشرفت بزرگ خواهد بود – و او پیروز می شود!” نقل قول رئیس جمهور به همراه توییت توئیت شده است.

“فقط با صدای بلند حرفی می زنیم که باید واضح باشد: سریعترین راه برای سرعت بخشیدن به روند تغییر فرهنگ فاسد ، بدون هیچ کاری ، محافظت از وضعیت و وضع موجود حزب دموکراتیک ملی برای شکستنAOC است ChuckSchumer در دبیرستان دموکراتیک در سال 2022 ، “سیروتا نوشت.”