براساس گزارش ها ، سه نفر در اثر جراحات وارده جان خود را از دست دادند كه موج بزرگی آنها را از منطقه سنگی در نزدیك ساحل دیر كریك در جنوب كالیفرنیا در اقیانوس آرام گرفت.
قربانیان بلافاصله شناسایی نشده و هیچ کس دیگری گمان نمی رود که مفقود شود ، FOX 11 لس آنجلس گزارش داد.
پرسنل اداره آتش نشانی استان ونتورا به منطقه پاسخ دادند و خدمه جستجو قربانیان را بازیابی کردند اما هیچ کس زنده نماند ، گفت:” گزارش شده است. ”
خط بزرگراه 1 ، که به عنوان بزرگراه ساحل اقیانوس آرام نیز شناخته می شود ، با واکنش مقامات ، به طور خلاصه بسته شد ، با استفاده از ترافیک متناوب از خط بقیه ، > ستاره استان ونتورا گزارش شده است .