داماد رئیس جمهور ترامپ ، جارد کوشنر تلاش کرده است تا با او صحبت کند تا انتخابات را قبول کند ، CNN گزارش داد اواخر شنبه.
این شبکه با استناد به دو منبع گفت که کوشنر ، مشاور عالی کاخ سفید ، موضوع را با رئیس جمهور در پی گفتگو پیروزی جو بایدن در اوایل روز.
این اقدام پس از ترامپ انجام شد تیم ترامپ تاکنون عمدتاً ناموفق بوده است و چالش های دادگاه را درباره چگونگی جمع آوری آرا در چندین ایالت انجام داده است.
معاون ستاد انتخاباتی بایدن ، کیت بدینگ فیلد ، شنبه شب گفت که از زمان فراخوان مسابقه ، هیچ ارتباطی بین رقبا یا هیچ یک از نمایندگان آنها وجود نداشته است.