کارآگاهان قتل در حال بررسی مرگ مادر جوانی هستند که بدن او در داخل یک سطل آشغال در منطقه Pilbara در استرالیا غربی کشف شد. بریتنی واتسون ، 18 ساله ، حدود ساعت 4 صبح امروز توسط اعضای خانواده پاسخگو نبود. پلیس می گوید که اعضای خانواده وی را در سطل چرخ دستی قرار داده و سپس از آن استفاده کرده اند تا او را به بیمارستان نیومن در نیومن ، حدود 50 متر از خانه خود سوق دهند. > جسد زن در سطل آشغال پیدا شد خارج از بیمارستان نیومن در WA. (9News) کارکنان اورژانس به نام پلیس و زن در بیمارستان مرده اعلام شد. خانم واتسون دو فرزند خردسال. مردی که به او معروف است او توسط پلیس مورد بازجویی قرار می گیرد. کارآگاهان قتل هستند. به دلیل ورود امشب به نیومن.