بر اساس تماس صبح زود چهارشنبه آسوشیتدپرس ، جو بایدن حداقل از چهار رای انتخاباتی ماین ادعا کرده است.
کاندیدای دموکرات با برنده شدن در انتخابات در کل ایالت ، همراه با منطقه 1 کنگره این ایالت با رای گیری به وی اعطا شد.
ناحیه دوم کنگره ماین – نمایندگی یک رأی انتخاباتی – هنوز فراخوانی نشده است.
مین و نبراسکا تنها ایالت هایی هستند که به آنها رأی انتخاباتی خود را نمی دهند و برنده همه می شوند.
در سال 2016 ، ترامپ یکی از آرای انتخاباتی ماین را به دست آورد. سه نفر باقیمانده به هیلاری کلینتون رفتند.