حداقل 46 نفر در یک آشوب در لس جان باختند زندانیان Llanos در ایالت ونزوئلا در Portuguesa ، طبق گفته یک نماینده مخالف این منطقه. حداقل 46 نفر درگذشته اند شورش در زندان “لوس لانوس” در ایالت Portuguesa ونزوئلا. (CNN) خانم مارتینا گفت که یک نارنجک در طی اقدام به فرار منفجر شد و حداقل یک افسر زخمی شد. خانم مارتینا توئیت کرد که شورش “است. بازتاب روشنی از وضعیت ناکام ونزوئلا. وی همچنین از طرح اصلاح حقوق بشر در زندان وزیر ونزوئلا انتقاد کرد و از طرح اصلاح حقوق بشر در زندان آیریس وارلا انتقاد کرد. goULFa “> وزارت امور مجازات و وزارت اطلاعات هنوز به درخواست CNN برای اظهار نظر پاسخ نداده اند.