دمای روز شنبه در دنور به رکورد 101 درجه رسید – اما اکنون پیش بینی می شود برای روز سه شنبه برف بریزد.
دمای هوا در بعد از ظهر گذشته از رکورد قبلی 5 سپتامبر یعنی 98 درجه ، فقط در سال گذشته تنظیم شد ، گزارش دنور پست .
اما گرمای شدید پایتخت کلرادو به سمت یک سقوط بعد از روز کارگر پیش می رود.
ساکنان دنور می توانند انتظار داشته باشند که درجه حرارت روز سه شنبه در دهه 30 “از صخره ای سقوط کند”.
و با یك انفجار عظیم هوای كانادایی ، ممكن است ناگهان یخ بزند – 28 درجه – یك شب ، هجوم احتمالی ایجاد می كند.