پس از سقوط هواپیمای سبک به درخت ، دو نفر زنده مانده اند. در شرق ویکتوریا. مردی در دهه 70 و پسری نوجوان بودند. در هواپیما هنگام سقوط در گیپسلند جنوبی. این مرد دچار مصدومیت جدی شد و به بیمارستان آلفرد منتقل شد ، در حالی که این نوجوان به شدت جراحت نمی دید. data-loc = “MOBILE” data-max-width = “767” /> هواپیما فکر می شود برای پیاده شدن در نزدیکی فرودگاه Yarram Aerodrome.