پلیس گفت دو نفر شنبه شب در یک کازینو در نوار لاس وگاس مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.
ایستگاه KTNV و لاس وگاس ریویو ژورنال گزارش دادند که تیراندازی در ساعت 7:29 بعد از ظهر انجام شده است. در کازینوی سیرک سیرک.
رسانه ها گفتند که پلیس دو قربانی را که از زخم گلوله رنج می بردند پیدا کرد. آنها به مرکز پزشکی دانشگاه منتقل شدند.
هیچ مظنونی در رابطه با تیراندازی دستگیر نشده است و مقامات توضیحی درباره تیرانداز ندارند ، رسانه ها گزارش.