براساس گزارشی ، یک زلزله شدید که در شامگاه چهارشنبه در جنوب کالیفرنیا حمله کرد ، در بزرگی 5.5 ریشتر رخ داد.
به گفته لس آنجلس تایمز ، طبق تحقیقات زمین شناسی آمریكا ، طبق گفته های زمین شناسی آمریكا ، این مرکز زمین لرزه در نزدیكی ریجستر ، در 52 مایلی از بارستو قرار داشته است.
در طی 10 روز گذشته ، در 10 روز گذشته پنج زمین لرزه به بزرگی 3.0 یا بیشتر مشاهده شده است. گزارش داده شده .
زمین لرزه روز چهارشنبه بعنوان پس لرزه زمین لرزه ای در منطقه در ژوئیه گذشته در نظر گرفته شد ، دکتر لوسی جونز از USGS در یک پیام توییتر .
هیچ گزارشی فوری در مورد صدمات یا خسارات عمده ساختاری گزارش نشده است
به اشتراک بگذارید: Facebook a > Twitter

صفحه تلنگر

WhatsApp Email کپی