چه تعداد دو شستشو.
پلیس گفت: دو زن ، که به عنوان کارمندان مراقبت از لباس پوشیده شده بودند ، بسته های خارج از خانه های خارج از ایالت واشنگتن را به سرقت بردند.

با توجه به تصاویر منتشر شده در روز شنبه توسط اداره پلیس كنوویك ، یكی از خانمها هنگام گرفتن بسته ، دستکش پوشید.
پلیس گفت که آنها اعتقاد ندارند که این زنان پرستار واقعی هستند.
“پرستاران ما خوشبختانه می دانیم که فقط وقت خود را می گذرانند ، زندگی می کنند ، و زندگی های بیماران خود را (نه دارایی آنها) می گیرند.” posts / 3002359009831094؟ __ tn __ = – R “target =” _ blank “rel =” noopener “> ارسال شده در فیس بوک .
به اشتراک بگذارید: Facebook Twitter

صفحه تلنگر

> WhatsApp ایمیل > کپی کنید