دپارتمان اصلاحات گفت: دانیل اوكاسیو ، 32 ساله ، توسط نگهبانان پیدا شد كه صبح چهارشنبه در صندوق عقب سلول خود در مركز اصلاح كوریگان – رادگوفسکی نشسته و دارای یك پیوند بسته به گردن او بود.
پیوند از یکی از ماسک های صورت توزیع شده ساخته شده است.
درگذشت اوکاسیو توسط دفتر معاینه پزشکی خودکشی شد ، نیویورک تایمز گزارش داد.
اوکاسیو از 5 اوت در زندان بوده است. وی برای پرداخت یک سارق به مبلغ 10،000 دلار در زندان نگه داشته شده بود.
مرگ وی توسط پلیس ایالتی و مقامات زندان در دست بررسی است
با سیم پست