یک زن ساحل گلد پس از له شدن به بیمارستان منتقل شد با سقوط درخت. زن ترک بزرگی را شنید هنگام پیاده روی در کوه تامبورین قبل از سقوط درخت بزرگ بر روی وی. این زن در 100 متری یک خاکریز در بوته ای متراکم قرار داشت و برای نجاتگران مشکلاتی ایجاد می کرد. یک زن توسط درخت در حال سقوط خرد شده است. (9News) f igure> امدادگران آمبولانس کوئینزلند با آتش نشانی و نجات و SES با استفاده از سیستم طناب برای جلب امنیت وی کار کردند. یک هلی کوپتر فراخوانده شد تا وی را از کوه بیرون بکشد. امدادگران برای کشیدن او از خاکریز از سیستم طناب استفاده کردند. ( 9News) او را به پرنسس الكساندا هو بردند ستون فقرات در یک وضعیت پایدار همراه با آسیب دیدگی پشت ، شانه و لگن.