طوفان لورا در تگزاس جان خود را از دست داد ، اما بر اساس گزارش ها ، یک زن بی خانمان در مرکز شهر آستین در جریان درگیری بین دو گروه از مهاجران طوفان کشته شد.
پلیس حدود ساعت 12:30 بامداد روز پنجشنبه به نزاع و جدال مربوط به حدود 60 نفر از مهاجمان پاسخ داد – یک گروه از بندر آرتور و گروه دیگر از باومونت ، آمریکایی-آمریکایی اوستین گزارش داد .
به گفته این رسانه ، این زن ، که درگیر این fracas ها نشده بود ، پس از آن که رزمنده ها اسلحه را بیرون کشیدند و یکی نیز ماشه را بیرون کشید ، توسط یک گلوله ولگرد برخورد کرد.
پلیس گفت: او در حدود ساعت 1 بامداد در مرکز پزشکی دل ستون فوت شد.
این خبرنامه گزارش داد: به عنوان بازرسان در جریان مصاحبه با شاهدان و تلاش برای یافتن فیلم تیراندازی ، هیچ بازداشت صورت نگرفته است.