یک گزارش می گوید ، یک زن فلوریدا به جرم ضرب و شتم همسر خود با یک دسته گل روز مادر ، دستگیر شد.
ساندرا کی وب ، 32 ساله ، صبح زود دوشنبه پس از یادگیری شوهرش ، گلهایی را که فرزندانش به او داده بودند ، خریداری کرد. اسلحه سیگاری به نقل از پلیس گزارش داد
مطابق با اعتراف بازداشت ، این توافق وب را عصبانی کرد
در این گزارش می گوید: مادر در حالی که او در رختخواب بود گلها را در شوهرش گرفت و سپس با آنها به او اصابت کرد.
این معتقد می گوید ، وب همچنین روی بازو و قفسه سینه شوهرش تف کرده است
او در پلیس اعتراف كرد كه همسر خود را با گلها گل می زند ، اما تف داشتن او را تکذیب کرد.
پلیس او را به باتری خانگی متهم کرد. او در روز دوشنبه خود بدون وثیقه آزاد شد.
به اشتراک بگذارید: Facebook Twitter

صفحه تلنگر

WhatsApp ایمیل > کپی کنید