هفته گذشته یک زن نیومکزیکوئی به اتهام کشتن پدربزرگش با دوز کشنده دارو و پنهان کردن بدن او در سینه ابزار دستگیر شد.
کندی جو وب ، 27 ساله ، روز پنجشنبه توسط مارشال های آمریکایی در فلوریدا منهدم شد – سه هفته پس از پیدا شدن جسد پدربزرگش در ایالت محل زندگی خود در شهر فورت سامنر ، گزارش Las Cruces Sun-News ، به نقل از پلیس.
وب به استفاده از دوزهای کشنده زاناکس و آمبین برای کشتن پدربزرگش ، هاردن وب متهم شده است.
مقامات نیومکزیکو وب را در قتل پدربزرگش در تاریخ 28 اکتبر هنگامی که هنوز در لم بود ، متهم کردند.
انتظار می رفت که مظنون به نیومکزیکو تحویل داده شود تا به اتهامات قتل و دستکاری مدارک محاکمه شود.