بزرگترین ساخت و ساز تمدن مایاها تاکنون در ایالت تاباسکو مکزیک تقریباً 850 مایل در شرق شهر مکزیکو کشف شده است.
این یافته شامل یک سکوی است که دارای یک اهرام بلند 13 پا و چندین ساختار دیگر است که مربوط به تمدن اولیه مایاها تقریبا 3000 سال پیش است ، طبق مقاله جدید در مجله Nature.
خرابه ها در دید ساده ای نشسته اند ، اما در بین اراضی متراکم مزرعه منطقه کشف نشده اند.
نویسنده اصلی مقاله به National Geographic یک> “ارتفاع آن بیش از 30 فوت است ، اما ابعاد افقی آنقدر زیاد است که شما متوجه قد نمی شوید.”
به اشتراک بگذارید: Facebook > Twitter

صفحه تلنگر

WhatsApp Email کپی