باگت فروتن — سفیر ترد برای فرانسوی پخت در سراسر جهان — در حال اضافه شدن به سازمان ملل متحدspan> فهرست میراث فرهنگی ناملموس به عنوان یک سنت گرامی که باید توسط بشریت حفظ شود.کارشناسان یونسکو در گردهمایی این هفته در مراکش تصمیم گرفتند که فلوت ساده فرانسوی – که فقط از آرد، آب، نمک و مخمر ساخته شده است – پس از هشدار وزارت فرهنگ فرانسه در مورد این موضوع، مستحق شناسایی است. “کاهش مداوم” در تعداد نانوایان سنتی در نیم قرن گذشته، هر سال حدود 400 بسته بسته می شود.بیشتر بخوانید: بعید است مادر باردار و کودک متولد نشده پس از حمله در پارکینگ پرث زنده بمانند