چین با گیاهان تهاجمی به ایالات متحده حمله کرد؟
مردمی در یوتا و ویرجینیا بسته های دانه چاپ شده با متن چینی را در صندوق های پستی خود پیدا کرده اند – و مقامات ایالتی به آنها می گویند دستکشهای باغبانی خود را نکشید ، در یوتا ، لری کولی بسته ای را با مارک های چینی دریافت کرد که به اشتباه تصور می کند گوشواره ها است.
کولی به محلی خود به Fox 13 station . “بدیهی است که آنها جواهرات نیستند!”
هر دو کشور و گمرک و حفاظت از مرز ایالات متحده در حال بررسی بسته ها هستند. آنها به همه توصیه می کنند که بذر را کاشت نکنند و زایمان ها را به مقامات محلی گزارش ندهند.
بریتانیا همچنین بسته های دانه ای را از چین دریافت کرده اند – به عنوان جواهرات ، با عنوان the Daily Mail