یک سرباز 51 ساله ارتش آمریكا روز چهارشنبه به جرم تجاوز جنسی شدید به یك كوچك در حالی كه در حال انجام وظیفه فعال بود ، به اعدام محكوم شد ، وزارت دادگستری اعلام شد .
دانیل کمپ Sr. از کامرون ، شورای امنیت ملی ، دسامبر گذشته خود را گناهکار اعلام کرد.
به گفته اسناد دادگاه از جلسات دعاوی ، همسر شینن کمپ ، همسر کمپ ، آزار و اذیت و آزار و اذیت شهادت در مورد گفتگو با مقامات اجرای قانون در مورد جنایات جلوگیری کرد.
تحقیق این پرونده – به عنوان بخشی از پروژه کودکانه ایمن ، یک ابتکار سراسر کشور برای متوقف کردن پدوفیلی و کودک آزاری – توسط فرماندهی تحقیقات جنایی ارتش ایالات متحده و اف بی آی به رهبری انجام شد.