یک سگ وفادار ممکن است بعد از حمله جان یک زن را نجات دهد. مردی که گفته می شود در غرب سیدنی به خانه ای وارد شده و صاحب خانه را خفه کرده است. 0 goULFa “> زن 60 ساله پاراماتا بیدار شد و گفته می شود حدود 4 صبح روز یکشنبه توسط یک متجاوز خانه مورد حمله قرار گرفته است. سگ این زن داخل اتاق شد و به مرد حمله کرد و مانع حمله احتمالی کشنده شد. زن دوید و در حمام خود پنهان شد و مرد از صحنه فرار کرد. سبک مأمورین فرماندهی پلیس منطقه پاراماتتا یک مرد 34 ساله را در خانه ای در جاده ویکتوریا ، پاراماتا حدود ساعت 10 عصر روز یکشنبه بازداشت کردند. div> آن مرد که به زن مشهور است ، به کلانتری پاراماتتا منتقل شد و به اتهام شکستن با هدف قتل وارد و حمله کنید.