یک گزارش گفت: یک سگ و هشت نفر در نشویل در یک تیراندازی صبح روز یکشنبه که در جریان مشاجره بر سر این حیوان آغاز شد ، زخمی شدند.
مقامات به نشویل تنسی .
وضعیت سگ بلافاصله مشخص نشد.
روزنامه گزارش داد كه به نظر می رسد هشت بزرگسال آسیب های غیر تهدیدكننده زندگی ندارند.
پلیس گفت ، یکی از افراد تیرانداز مردی با سگ بود. او با گروهی بر سر حیوان خانگی درگیر شده بود.
قبل از اینکه دو مظنون به یکدیگر شلیک کنند ، مردی از گروه رفت و مدت کوتاهی بعد با اسلحه برگشت.
مظنونان پس از تیراندازی فرار کردند. اسلحه در محل کشف شد.
WATE span > figcapt یون>