پلیس سگ براوو وجود ندارد. -> (پلیس کوئینزلند) یک سگ پلیس در جنوب بریزبن گم شده است. پلیس پس از ناپدید شدن پلیس سگ براوو پس از اینکه شب گذشته از آدرس اداره کننده خود در پارک رجنت ناپدید شد ، از مردم درخواست کمک می کند تا محل سکونت خود را پیدا کنند. آخرین بار سگ وظایف عمومی هنگام انجام وظیفه حدود ساعت 9 شب دیده شد. افسراني از جمله چندین نفر از اعضای سگ ها در حال جستجوی شش ساله سیاه پوستان آلمانی مفقود شده هستند. به مردم هشدار داده می شود که به سگ نزدیک نشوند و سعی نکنند سگ بزنند.