امسال می تواند با یک انفجار به پایان برسد.
دانشمندان به تازگی سیارکی را در یک مسیر برخورد مستقیم به زمین مشاهده کردند – پیش بینی می شود یک روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر برخورد کند.
طبق گفته مرکز مطالعات اشیاء نزدیک در آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا ، هدف از پرواز فضایی ، معروف به 2018VP1 است که در تاریخ 2 نوامبر انتظار می رود.
براساس داده های ناسا ، این سیارک 6.5 فوت قطر دارد و اولین بار دو سال پیش در رصدخانه پالومار در کالیفرنیا شناسایی شد.
آژانس فضایی می گوید سه تأثیر بالقوه “بر اساس 21 مشاهدات بین 12.968 روز ممکن است وجود داشته باشد ، که احتمال تأثیر مستقیم کمتر از 1٪ باشد.”