سیلویو برلوسکونی ، نخست وزیر پیشین ایتالیا ، آزمایش ویروس کرونا مثبت است ، کارمندان وی روز چهارشنبه اعلام کردند.
بر اساس بیانیه رهبر سابق 83 ساله در حال حاضر در خانه خود در آرکور ، نزدیک میلان در انزوا بود.
کارمندان وی گفتند که وی قصد داشت به کار خود ادامه دهد و در مبارزات انتخاباتی نامزدهای حزب Forza Italia در انتخابات محلی که قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود ، سهیم خواهد بود.
جزئیات دیگری درباره وضعیت سیاستمدار راست میانه ، که به مدت 9 سال ملت اروپا را هدایت کرد و در سال 2011 به پایان رسید ، ارائه نشده است.
با سیم های ارسال