شرکت سفارش دهنده مواد غذایی اروپایی فقط بخور Takeaway.com روز چهارشنبه گفت در حال مذاکره پیشرفته برای خرید گروبوب در یک معاملات تمام سهام است.
Grubhub همچنین نزدیک شده توسط سوار-تگرگ شرکت Uber در ماه مه برای معامله سهام همه جانبه. CNBC روز چهارشنبه گزارش داد ، اما حال ، حال اکنون نزدیک به خروج از این معامله است
اوبر بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.
در کارشناسان می گویند تثبیت طولانی در فضای غذایی تحویل، که در آن افزایش تقاضا است، به خصوص از به عنوان بسیاری از مردم در خانه می ماند برای مبارزه با گسترش coronavirus رمان.
به اشتراک بگذارید: Facebook توییتر

صفحه تلنگر

WhatsApp Email کپی