معترضین که با دوربین سوءاستفاده می کنند از ناهارخوری های سفید گرفته شده اند. – از هر قربانی خواستار تماس پلیس با آنها شود.
“آنچه من در آن فیلم ها دیدم بسیار نامناسب بود” ، شهردار دی سی موریل بوزر گفت: در یک کنفرانس مطبوعاتی چهارشنبه. “اگر آنها در املاک خصوصی بودند ، احتمالاً خلاف قانون بود.”

یک گروه بزرگ حتی در مقابل یک زن فریاد می زد که می گفت “هفته ها با آنها راهپیمایی کرده است.”
شهردار افزود: “هر زمان قانون شكست می خورد باید اجرا شود و ما هر غذا یا رستوران را تشویق می كنیم كه فوراً با پلیس تماس بگیرد.”
Bowser اصرار داشت که درگیری ها راهی اشتباه برای اعتراض و رساندن پیام BLM بودند.

“من فکر نمی کنم این هیچ ارتباطی با مطالبات عدالت اجتماعی داشته باشد.”
“من همچنین فکر نمی کنم که ساکنان D.C از زندگی روزمره خود مورد آزار و اذیت قرار گیرند.”