فعالان راستگرا قرآنی را در شهر جنوبی سوئد آتش زدند روز شنبه (به وقت محلی) پلیس اعلام کرد که در مالمو ، پس از تجمع بیش از 300 نفر برای اعتراض ، باعث شورش و ناآرامی شده است. معترضین جمعه شب با آتش سوزی و پرتاب اشیا at به سمت پلیس و خدمات امداد و نجات ، چندین مأمور پلیس را به زخمی انداختند و منجر به بازداشت حدود 15 نفر شدند. div > این خشونت پس از سوزاندن بعدازظهر جمعه یک قرآن ، در نزدیکی یک محله عمدتا مهاجر ، طبق گفته خبرگزاری TT توسط فعالان راست افراطی انجام شده و از طریق فیلمبرداری و ارسال آنلاین منتشر شده است. بعداً سه نفر به ظن تحریک نفرت علیه یک گروه قومی پس از لگد زدن به کتاب مقدس مسلمان دستگیر شدند.