تیم های جستجوگر ضبط صدا کابین خلبان را از زیر آوار کشف کردند هفته گذشته سقوط هواپیمایی پاکستان. هواپیمایی بین المللی پاکستان ایرباس A320 روز جمعه به یک منطقه مسکونی شلوغ در بندر کراچی سقوط کرد و در این هواپیما 97 نفر کشته شدند. دو نفر زنده مانده بودند. “جستجو صبح امروز از سر گرفت. و ضبط صدا در دفن مدفون یافت شد. “عبدالله ح خان سخنگوی سخنگوی روز پنجشنبه در بیانیه ای گفت. “بازیابی ضبط صدا کابین خلبان در تحقیقات بسیار کمک خواهد کرد.” ضبط کننده اطلاعات پرواز قبلاً پیدا شده بود. © AAP 2020