بنا بر گزارش ها ، شرکت اجاره خانه ایربنب قصد دارد تا اواخر این ماه برای محرمانه سازی IPO محرمانه ثبت کند.
این پرونده قبل از پایان سال ، Airbnb را در بازارهای عمومی می دید ، مطابق با وال استریت ژورنال .
به عنوان اصلی ترین مشاغل اجاره در خانه اش pummeled شده است. توسط پاندمی کروناویروس ، با مسافرت مسافران برنامه ها و صاحبان خانه را که در این بخش مانده است لغو می کنند.
Airbnb قصد خود را برای بازگشت به عموم در سال 2019 اعلام کرد ، و قبلاً یکی از داغترین لیست های مورد انتظار بود.
یک سخنگوی Airbnb بلافاصله به درخواست اظهار نظر پست برای پاسخ دادن پاسخ نداد

در اوایل سال جاری ، Airbnb یک میلیارد دلار بودجه از شرکت های سهام خصوصی به دست آورد.
با سیم پست