دو کارمند دیگر از مرکز مراقبت های سالمند خانه نیومارچ در وسترن سیدنی تست مثبت برای COVID-19 . Anglicare سیدنی دو مورد را اعلام کرد صبح امروز در بیانیه ای اظهار داشت که موارد جدید علی رغم “اقدامات سخت” که از زمان شروع شیوع در مرکز در Caddens به اجرا در آمده اند رخ داده است. نمای هوایی از خانه Newmarch در سیدنی ، استرالیا. > (کامرون اسپنسر / گتی ایماژ) پرونده ها در حال بررسی است. ” موارد مثبت اضافی مرتبط با Newmarch House برای کارمندان ، ساکنان ما و خانواده های آنها بسیار ناراحت کننده است. “SPSPAN> “ما با ارائه دسترسی به مشاوره Anglicare سیدنی خدمات خط و کشیش و همچنین ادامه بازدیدهای موفقیت آمیز پنجره بین ساکنین و خانواده ها. ” کارگران بهداشتی که پوشاک محافظ دارند با سن بالا وارد خانه Newmarch می شوند تسهیلات مراقبت. (AAP) موارد جدید تعداد کل عفونت از شیوع نیومارچ > تا 58. تلفات در 13. باقی می ماند.