او کاملاً هیاهو ایجاد کرد
یک فرانسوی مسن بخشی از خانه خود را منفجر کرد – در حالی که مگس را تعقیب می کرد.
پیرمرد 82 ساله عصر جمعه در Dordogne در جنوب غربی فرانسه برای شام نشسته بود که اشکال وزوز کرد ، رسانه های محلی گزارش شده .
بنابراین او با یک راکت الکتریکی که برای از بین بردن حشرات طراحی شده بود شروع به ضربه زدن به آن کرد – متوجه این موضوع نشد که کپسول گاز در خانه اش نشت می کند.
واکنش بین راکت و گاز باعث انفجار شد و آشپزخانه و بخشی از سقف را از بین برد.
خوشبختانه ، این هشت پا فقط اندکی در ناحیه دست دچار سوختگی شد.
او در حالی که خانواده اش خانه اش را در دهکده Parcoul-Chenaud تعمیر می کنند ، در یک کمپینگ محلی اقامت دارد ، طبق رسانه خبری Sud-Ouest . p >
سرنوشت پرواز مشخص نبود.