مقامات میامی داد روز پنجشنبه گفتند که 10 مورد ویروس رود نیل غربی کشف شده است – هفته ها پس از چهار مورد در آنجا گزارش شده است.
وزارت بهداشت فلوریدا روز پنجشنبه اعلام کرد که 10 نفر از ساکنان بیماری ناشی از پشه را از انتقال محلی منعقد کرده اند ، مطابق فلوریدا جنوبی سان-سنتینل .
“DOH-Miami-Dade همچنان به مردم توصیه می کند تا در تلاش شخصی خود برای محافظت از پشه کوشا بمانند.”
دو مورد قبلاً در ماه مه و دو مورد دیگر در 11 ژوئن گزارش شده بود
وزارت بهداشت فلوریدا گفته است که آنها عموم را در وب سایت خود به روز می کنند.