فیس بوک روز جمعه اعلام کرد به کارگران خود که قادر به کار از راه دور هستند ، اجازه می دهند تا پایان سال این کار را انجام دهند ، زیرا همه گیر کوراو ویروس دولت ها را مجبور می کند دستورات اقامت در خانه را برای مهار شیوع بیماری تمدید کنند. / p>
غول رسانه اجتماعی همچنین انتظار دارد بیشتر دفاتر بسته بمانند به گفته سخنگوی یک شرکت تا 6 ژوئیه.
این ویروس که تاکنون بیش از 3.8 میلیون نفر در سطح جهان آلوده شده است ، در اکثر کشورها قفل شدید را مجبور کرده است و عملکرد کسب و کار را تغییر داد ، با این که کار از خانه به عنوان یک هنجار جدید ظهور می کند.
به اشتراک بگذارید: Facebook Twitter

صفحه تلنگر

WhatsApp کلیک کنید Email کپی کنید