یک روز “ازدحام” در ساحل بود.
فیلم نشان می دهد هزاران زنبور عسل در روز سه شنبه در ساحل جرسی ساحل جرسی می شوند و با آرامش در یک حوله جمع می شوند.
“این طاقت فرساست ،” یک زن شنیده می شود که می گوید در foo ضمائم a > در هنگام نزول و نزول چند چتر رنگارنگ ، وزوز فرو می رود
در طی حدود پنج دقیقه ، استیکرها خوشی را در پشت صندلی ایجاد کرده بودند که در یک حوله قرمز و سفید پوشیده شده بود.
به نظر می رسد زنبورها ملکه خود را به ساحل در کیپ می ، دنبال می کنند ، مطابق با NJ.com . آنها تهاجمی نبودند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نیوز ، به نقل از روابط عمومی ، آلن براون ، زنبوردار محلی ، قادر به جمع آوری ازدحام در یک جعبه مقوایی بود ، زیرا نگهبانان نجات برای نگه داشتن پرستشگران آفتاب در خلیج بودند.
در عملیاتی که نیش کم داشت ، کسی صدمه ندید