مرد چهارشنبه شب پس از سوار شدن به Mini Mini Cooper در میان جمعی از معترضین که پس از مرگ جورج فلوید تظاهرات مسالمت آمیز در کالیفرنیا برگزار کردند ، دستگیر شد. نمایش های ویدئویی .
ده ها نفر با صدای بلند فریاد می زنند “اوه خدای من” به عنوان اتومبیل ، که دارای پلاک های آریزونا بود ، با سرعت بیشتری در اعتراض به نیوپورت بیچ پیر اسیر ، .
“ظاهراً مظنون به دوستش گفته بود كه مورد حمله Antifa قرار گرفته است … به همين دليل او سرعت گرفت”. لنگر Elex Michaelson توییت کرد .
اما شاهدانی که از این محل صحبت می کردند نمی توانند ادعای این مرد را تأیید کنند.
بنا بر گزارش ها ، راننده حداقل به سه معترض برخورد کرده ، هرچند کسی به شدت زخمی نشده است ، KCAL گزارش داد .
پلیس نیوپورت بیچ این مرد را به ظن حمله به سلاح مرگبار ، شهردار را بازداشت کرد اونیل تأیید کرد .
به اشتراک بگذارید: Facebook Twitter

صفحه تلنگر

WhatsApp Email > کپی